donderdag 14 juni 2012

Top HR managers in de VS hebben steeds minder vaak een HR achtergrond


In laatste nummer van de Harvard Business Review (HBR) wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de achtergrond van de top HR managers in het Amerikaanse bedrijfsleven. Het gaat hierbij dus om de eindverantwoordelijken over de HR portefeuille die in of bijna in de ‘board’ zitten. Het onderzoek laat zien dat het CV van deze mensen fors anders is dan 20 jaar geleden.

Voor de gros van de 'Chief HR officers' geldt dat hun inhoudelijke achtergrond, hun HR vakkennis veel minder prominent aanwezig is dan vroeger. Belangrijker is het
snappen van het primaire proces van de organisatie zelf. De profielen van deze groep lijkt op de profielen van hun collega’s op hetzelfde niveau, dan op de profielen van de mensen aan wie ze leidinggeven. Een groeiend aantal heeft helemaal geen HR achtergrond. Een trends die zich overigens ook voor doet bij andere stafafdelingen.

Wil je in aanmerkingen komen voor de toppositie in de HR hiërarchie, dan moet je volgens het HBR- onderzoek voldoen aan de volgende criteria:

- commerciële scherpzinnigheid
- antwoord kunnen geven op diversiteitvraagstukken (zowel generaties als cultuur)
- vaardig zijn op het terrein van verandermanagement
- geloofwaardig zijn als adviseur richting de CEO
- kunnen samenwerken op bestuursniveau
- verstand hebben van technologische ontwikkelingen
- kennis van (prestatie)beloningsvraagstukken binnen de kaders van ‘good governance’
- marketingkennis hebben om de eigen positie en HR afdeling intern te kunnen profileren.

Ik heb hier op dit blog al vele malen gepleit voor een beter samenwerking, zo niet integratie, tussen afdelingen als HR, marketing en communicatie. Het aanstellen van een Chief HR Officer zonder nadrukkelijke HR achtergrond kan natuurlijk helpen in het weg halen van de schotten tussen de verschillende vakgebieden. Zolang hij/zij maar respect blijft houden voor de vakkennis van de verschillende experts. Die vakkennis blijft natuurlijk belangrijk, als input voor het bepalen van beleid en in de implementatie van dat beleid.

2 opmerkingen:

Léon Algra zei

Als management en HR nu eens samen verantwoordelijkheid zouden nemen voor de HR-functie zijn achtergronden minder bepalend.

dm zei

De integratie gaat verder en strekt zich uit naar informatie- en procesmanagement, strategie, visie.
Er wordt een beroep gedaan op het vermogen tot conceptueel denken. Veelal gaat dit zonder hokjes maar integraler of anders gezegd holistisch.