zaterdag 16 maart 2013

Adviesbureaus worden steeds grijzer; adviseurs bekennen steeds meer kleur.

Terwijl adviesbureaus zich steeds minder van elkaar weten te onderscheiden, weten de individuele medewerkers van die organisaties zich juist steeds beter te profileren. De corporate branding wordt grijzer, de personal branding steeds kleurrijker. Daar lijkt merkwaardig, of althans een gemiste kans. Een goed gebruiken van personal branding leidt tot een sterke corporate branding. En tot een gezonde arbeidsverhouding tussen de professional en zijn/haar manager.

Grijze muizensyndroom bij de bureaus
Het lukt adviesbureaus steeds moeilijker om zich te onderscheiden van hun concurrenten. Van differentiatie is nauwelijks sprake, ze richten zich te veel op eenrichtingsverkeer communicatie en roepen allemaal: ‘Kies mij’. Althans dat blijkt uit een onderzoek van Sourceforconsulting onder marketeers, managers, partners en
consultants in de Britse adviesindustrie. In het rapport Marketing consulting firms in the new decade wordt o.a. geconcludeerd dat:

  • Hoe groter firma’s zijn, hoe moeilijker ze het ermee hebben om zich te differentiëren.
  • Bijna twee derde van de respondenten vindt dat de rol van marketing nu belangrijker is voor de consulting industrie dan vijf jaar geleden.
  • Bureaus kansen missen doordat ze focussen op downstream marketingactiviteiten als communicatie
Frank Kwakman en Jos Burgers noemde dit al jaren geleden het ‘grijze muizensyndroom’.  Gevoed door te sterke focus op concurrenten voeren veel adviesbureaus een voorzichtige marketingcommunicatie strategie met als kernwoord ‘Me to’. Dat leidt tot een grijze middenmoot met weinig onderscheid, weinig lef en veel van het zelfde. Ook als het gaat om communicatiemiddelen. Een accent op brochures, advertenties en direct mailing. Met de boodschap ‘neem mij!’.

Het rapport van Sourceforconsulting adviseert vooral meer tijd en aandacht te besteden aan het ontwikkelen van online content, thought-leadership, casestudies, PR, planning, markt- en cliëntonderzoek en branche-specifieke marketing.

Adviseurs laten zich juist steeds meer zien
Dit alles staat toch wel haaks wat er gaande is onder adviseurs, vaak in dienst bij diezelfde adviesbureaus. Het begrip Personal Branding is nu toch wel onderdeel van het begrippenkader van elke zich zelf respecterende consultant, trainer, coach of ander sinds professional die een mix heeft van inhoudelijke en commerciële taken. Werd de hype rond personal branding aangejaagd door het groeiende leger zelfstandigen, ook adviseurs in vaste dienst (voor wat woord ‘vast dienst’ nog waard is) snappen steeds beter hoe belangrijk het is om jezelf op een  onderscheidende manier zichtbaar te maken. Al dan niet binnen de context van je werkgever.

De opkomst van sociale media draagt daar natuurlijk enorm aan bij. Daar waar het 10 jaar geleden alleen voor een senior partner mogelijk was om via de media zichtbaar te worden (bijvoorbeeld door artikel in een vakblad), zij er nu mogelijkheden te over voor adviseurs om een publiek te vinden en te bereiken. Als je althans een weet wat je wilt communiceren, wat en wie je wilt bereiken en hoe daarbij de juiste mix van ‘books, books & bytes’ inzet. Maar goed, met alle boeken, workshops, blogs en trainingen daarover, moet je daar wel achter kunnen komen.    

Mix tussen ‘Personal Branding & Corporate Branding’ 
De oplossing voor die grijze adviesbureaus om iets aan hun onderscheidend vermogen te doen ligt daarmee binnen handbereik. Geef je professionals de nodige ruimte. Om zich op een marktgerichte manier te ontwikkelen en te profileren. Met behoudt van hun eigen kleur en persoonlijkheid. Personal Banding dus.

Laat de professionals daarbij niet aan hun lot over. Organiseer en faciliteer het Personal Branding programma. Zie het als een HR programma, maar wel met een sterke inbreng van een afdeling communicatie en marketing (of voeg die drie afdelingen gelijk samen, nog beter). Laat zo de ontwikkeling van de corporate branding hand in hand gaan met de ontwikkeling van de personal brands.

Dienend Leiderschap: de vent maakt de tent, en de tent maakt de vent
Het kost wat inspanning, afspraken en vooral durf en visie van het management. De visie dat ‘de vent de tent’ maakt, je medewerkers het verschil maken. Dat de verantwoordelijkheid voor het opbouwen en onderhouden van goede en duurzame klantrelaties primair een verantwoordelijkheid is van de professionals. Met dienend (op de achtergrond, bescheiden, authentiek, vergeving) leiderschap (empowerment, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid houden, vertrouwen) dat medewerkers laat ervaren dat niet alleen de ‘vent de tent’ maakt, maar ook dat de ‘tent de vent’ maakt. Een ‘tent’ die de professional goede instrumenten aanreikt en tevens het platform biedt waarop hij/zij kan schitteren. Veel makkelijker dus dan wanneer hij/zij voor zichzelf zou werken.

Een goede mix tussen Personal Branding en Corporate Branding, met de juiste instrumenten en de juiste managementstijl, zorgt zo voor een onderscheidende marktpositie én voor een gezonde, duurzame werknemer-werkgever relatie. 

Geen opmerkingen: