donderdag 1 april 2010

ZZP-ers krijgen makkelijker toegang tot opdrachten overheid

In een debat in de Tweede Kamer heeft MP Balkenende aangekondigd dat Minister Van der Hoeven (EZ) de aanbestedingsregels wil gaan aanpassen. Daardoor moet het makkelijker worden voor ZZP-ers om rechtstreeks opdrachten te verwerven bij de overheid. Mooie kans voor recruiters/HR afdelingen om er voor te zorgen dat er weer meer oog komt voor kwaliteit. 

Met het groeiend aantal ZZP-ers dat ingehuurd wordt, is er toenemende mate behoefte om de inhuur van externen goed te managen, onder andere om kosten te besparen. Dus werken overheden ook voor de inhuur van interim-managers en interim-professionals steeds vaker met aanbestedingen. De huidige aanbestedingsregels leiden er in de praktijk toe dat vooral grotere detacherings- en interimbureau’s raamovereenkomsten kunnen sluiten. Feitelijk zijn ZZP-ers zo goed als kansloos bij aanbestedingen. FinanciĆ«le kengetallen (balanstotalen, omzetgrootte) vaak zo zwaar wegen dat een ZZP-er bij voorbaat kansloos is. Zonder dat dit iets zegt over de kwaliteit en geschiktheid. Of daarbij de huidige aanbestedingsregels kostprijsverlagend werkt, is nog maar zeer de vraag.   

Het wetsvoorstel voor een nieuwe aanbestedingswet ligt nog voor advies bij de Raad van State dus het kan nog even duren voordat dit ook geĆ«ffectueerd wordt. Wellicht gaat de profit-wereld dit voorbeeld volgen. Ook daar wordt veel gewerkt met raamovereenkomsten en administratief ingestelde tussenbureau. De aandacht voor kosten en compliance lijkt soms zo overheersend dat er weinig oog is voor een goede ‘matching’ tussen de klantvraag en een zzp-er. Schone taak voor recruiters en/of HR-afdelingen om hier een grotere rol te pakken.  

1 opmerking:

Mark Bassie zei

Reactie op LinkedIn:

Volgens mij zijn er 2 dingen aan de hand rondom overheid-zzp'ers:

Enerzijds een nieuwe aanbestedingswet die oa ervoor moet zorgen dat zzp'ers makkelijker aan overheidsopdrachten kunnen komen om een dienst te leveren of een werk tot stand te brengen (bouwen). Hier gaat het stuk van Hugo-Jan over. Het zal nog wel even duren voordat het zover is.

Anderzijds wil de overheid meer zzp'ers direct gaan inhuren in plaats van via een bemiddelingsbureau (bijv als tijdelijk extern projectleider) en hiervoor komt het Marktplaats-concept bij de overheid nu opzetten. Hier is geen nieuwe wet voor nodig, Er zijn nu 3 gemeenten die hiermee experimenteren (naast het UWV dat er al 3 jaar mee werkt). Het Marktplaatsconcept is een alternatief voor een (Europese) aanbesteding en geeft meer flexibiliteit en keuze voor de overheid bij het inhuren van tijdelijk personeel en zzp'ers.

Het ene heeft niets met het andere te maken.
groet Mark