vrijdag 16 april 2010

Onderzoek: Acht eigenschappen van effectieve interim-managers


Jaap Schaveling hoopt vandaag te promoveren op een onderzoek over interim-managers. Schaveling, verbonden aan nijenrode en het Instituut voor Interim-management, kwam tot acht factoren die het meest invloed hebben op de tevredenheid van opdrachtgevers bij het inzetten van een interim-managers.
  1. Een evenwichtige persoonlijkheid: zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit, ook in stressvolle omstandigheden;
  2. Ervaring en kennis die aansluiten op de opdracht;
  3. Machtsbekwaam, maar ook sociaal afgestemd kunnen handelen;
  4. De opdracht afbakenen en benaderen in de context van verbetering van de gehele organisatie;
  5. Een goede ‘klik’ tussen interim-manager en opdrachtgever en heldere afspraken over het gewenste eindresultaat van de opdracht;
  6. Een grondige diagnose over de opdracht, waarbij het probleem goed wordt gedefinieerd;
  7. Een planmatige aanpak van de opdracht met realistische doelen en tijdframes en regelmatige voortgangsrapportage;
  8. Adequate afsluiting van de opdracht met voldoende ruimte voor evaluatie met de opdrachtgever en overdracht naar de opvolger voor goede borging van de resultaten.

Schaveling komt verder tot de conclusie dat factoren als charisma, werken aan vertrouwen in de organisatie, extraversie van de interim-manager en de zwaarte van de opdrachtgever weinig tot geen invloed hebben op het succes van een opdracht. Een uitgebreide voorselectie en betrokkenheid van een inkoopafdeling blijkt
zelfs een negatieve impact te hebben op het succes van een opdracht. Een opvallende conclusie, waar ik later nog eens dieper op in zal gaan.

Voor Schaveling moet een goede interim-manager op drie fronten meesterschap tonen: meester in de aanpak van de opdracht en situatie, meesterschap als mens (evenwichtig) en meester op het gebied van de inhoud van de opdracht (match kennis en ervaring).


De markt van interim-management staat momenteel flink onder druk. De verwachtingen is wel dat deze zich fors zal herstellen. De verhoudingen in de markt, met name tussen inleners, bureaus en interimmers is ondertussen wel fors aan het veranderen. Goed dus dat daar onderzoek naar wordt gedaan, wat dergelijke onderzoeken zijn schaars. gedaan naar interim-management, laat staat goed en gedegen. Het promotieonderzoek van Schaveling, die eerder het boek Tijdelijk Leiderschap publiceerde, vormt de basis van twee nieuwe boeken van zijn hand: Scoren met interim-management en Succesvol interim-management.

Geen opmerkingen: