maandag 15 september 2008

"HRM steeds belangrijker als concurrentiefactor"


Het aantrekken en vasthouden van talentvolle medewerkers heeft in het MKB het afgelopen jaar meer aandacht gekregen. Dat concludeert het accountant- en adviesbureau Grant Thornton na een Wereldwijd onderzoek. 60% van de ondervraagde bedrijven in Nederland verwacht een significante stijging van hun personeelskosten. Grant Thornton vermoedt dat dit komt omdat de concurrentie scherper is en, in relatie daarmee, de slag om goede medewerkers.

Werkdruk

Het groeiende belang van HRM als concurrentiefactor lijkt volgens Grant Thornton hand in hand te gaan met een stijgende werkdruk bij het bestaande personeel van mkb-bedrijven. Gemiddeld ziet 45% procent van de mkb-bedrijven in Nederland de werkdruk toenemen doordat het aantrekken en vasthouden van personeel moeilijker is geworden. Iets boven het Europees gemiddelde. Andere belangrijke gevolgen van de moeilijkheden met het aantrekken en vasthouden van personeel zijn de toename van operationele kosten en – in iets mindere mate – het verlies van orders.

Nieuwe manieren van werken

Jacob Mook, bestuurslid en partner bij Grant Thornton, trapt in het persbericht bij de uitkomst van het rapport nog een paar open duren in: “Bedrijven richten (..) steeds meer hun focus op (het vasthouden van personeel). Door middel van competentiemanagement en het aanbieden van cursussen en opleidingen proberen ze medewerkers vast te houden. De komende jaren zal Nederland goed moeten nadenken over de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Het percentage jonge, hoogopgeleide mensen neemt af. Er zal serieus moeten worden gekeken naar ‘alternatieven’ als thuiswerken, parttime werken, flexibele werktijden, bedrijfscrèches en andere manieren om potentiële medewerkers te enthousiasmeren voor de arbeidsmarkt. Hier ligt niet alleen een taak voor de politiek, maar ook voor het MKB zelf, dat met oplossingen zal moeten komen”.

Het rapport van Grant Thornton: “Recruitment and retention: the quest for the right talent” is de downloaden en te bestellen op deze plek op de site van GT. Het bevat al met al geen schokkende nieuwe inzichten, hooguit bevestiging van wat ze al wisten. Wel aardig (en voor sommigen wellicht ook relevant) om de wereldwijde verschillen te zien in urgentie en oplossingsrichtingen.

Geen opmerkingen: